Liên hệ

Trường tiểu học Mỹ Phương

Địa chỉ: Thôn Nà Phiêng, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn chính: 1) Nông Thế Họa – Hiệu trưởng – ĐTDĐ: 0976.835.478

2) Đàm Kim Thành – P.Hiệu Trưởng (Khi được ủy quyền) – ĐTDĐ: 01654.103.017

Điện thoại: CQ: 02816.295.888

 Email:c1myphuong.pgdbabe@backan.edu.vn